[Karaoke] BIỂN NHỚ - Trịnh Công Sơn (Giọng Nam: Am)

6 năm trước
[Karaoke] BIỂN NHỚ
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
(Giọng Nam: Am)

Được khuyến cáo