5 năm trước

[Karaoke] MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY - Trịnh Công Sơn (Giọng Nữ: Dm)

DŨNG TIẾN
[Karaoke] MỘT NGÀY NHƯ MỌI NGÀY
Sáng tác:Trịnh Công Sơn
(Giọng Nữ: Dm)

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video