[Karaoke] LK DIỄM XƯA & HẠ TRẮNG - Trịnh Công Sơn (Giọng Nam: Em/Am)

6 năm trước
[Karaoke] LK DIỄM XƯA & HẠ TRẮNG
Sáng tác: Trịnh Công Sơn
(Giọng Nam: Em/Am)

Duyệt thêm video