చెరుకురసం కొబ్బరి Mix చేస్తే Summer Heat తగ్గించే కూల్ ఫార్ములా హైదరాబాద్ లో | Oneindia Telugu

  • last month
Coconut water and sugarcane juice health Benefits during summer | కోకో షేక్ అంటే ?సమ్మర్ లో కూల్ ఫార్ములా
#coconutwater
#hyderabad
#sugarcanejuice
#summer
#heatwaves
#summerheat

~CA.43~PR.38~ED.234~HT.286~

Recommended