THÀ NHƯ GIỌT MƯA - Phạm Duy - Phổ thơ: Nguyễn Tất Nhiên (Bruce Doan)

4 năm trước
THÀ NHƯ GIỌT MƯA
Phạm Duy
Phổ thơ: Nguyễn Tất Nhiên
Ca sĩ: Bruce Doan
DVD Karaoke U-Sing-Along 21

Được khuyến cáo