4 năm trước

[Karaoke] ĐƯA EM TÌM ĐỘNG HOA VÀNG - Phạm Duy - Thơ Phạm Thiên Thư (Giọng Nam)

DŨNG TIẾN
[Karaoke] ĐƯA EM TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
Nhạc: Phạm Duy
Thơ: Phạm Thiên Thư
(Giọng Nam)

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video