ĐƯA EM TÌM ĐỘNG HOA VÀNG - Phạm Duy - Thơ: Phạm Thiên Thư (Ý Lan)

4 năm trước
ĐƯA EM TÌM ĐỘNG HOA VÀNG
Nhạc: Phạm Duy
Thơ: Phạm Thiên Thư
Phong cách: Ý Lan
Beat: DVD Karaoke PBN

Duyệt thêm video