5 năm trước

[Karaoke] BÊN CẦU BIÊN GIỚI - Phạm Duy (Giọng Nữ: Dm)

DŨNG TIẾN
[Karaoke] BÊN CẦU BIÊN GIỚI (Giọng Nữ: Dm)
Sáng tác: Phạm Duy
Phong cách: Cathy Dung
Beat: DVD Karaoke U-Sing-ALong .12
Thực hiện Video Karaoke: Dũng Tiến

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Kênh của DŨNG TIẾN
Đăng ký (Subscribe) theo dõi Kênh để xem thêm Video Karaoke tại đây:
https://www.youtube.com/channel/UCRBfRY0ZFjPRAc-e-ktQYjg?view_as=public
https://www.youtube.com/channel/UC8N8qzokcKlAHEySIul8sUA
http://www.dailymotion.com/DungTien_Karaoke
https://www.facebook.com/pg/Karaoke-D%C5%A8NG-TI%E1%BA%BEN-1936589326660863/videos/?ref=page_internal

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video