6 năm trước

[Karaoke] VŨ NỮ THÂN GẦY - Lời Việt: Phạm Duy (Giọng Nam: Dm)

DŨNG TIẾN
[Karaoke] VŨ NỮ THÂN GẦY (La Cumpasitar)
Nhạc Ngoại
Lời Việt: Phạm Duy
(Giọng Nam: Dm)

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video