4 tháng trước

CÁNH BƯỚM VƯỜN XUÂN - Nhạc Ngoại - Lời Việt: Từ Vũ (Phạm Duy) - Ca sĩ: Hồ Lệ Thu

DŨNG TIẾN
CÁNH BƯỚM VƯỜN XUÂN
(Cerisier rose et Pommier blanc)
Tác giả nhạc Pháp: Louiguy do Jacques Larue
Lời Việt: Từ Vũ (Phạm Duy)
Ca sĩ: Hồ Lệ Thu
Nguồn Video: PBN 80

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video