5 yıl önce

İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA TOPLULUĞU - Gül Açar Bülbül Öter Yaz Geçer

Nafi Tuncer
GÜL AÇAR BÜLBÜL ÖTER YAZ GEÇER
Gül açar bülbül öter yaz geçer
Yâr güler gönül ah’dan vaz geçer
Dil susar fasl-ı aşkı saz geçer
Mey akar mehveşdeki naz geçer.
Güfte: Niyâzi GÜLER

Nev bahar her yer neş’e serteser
Derd imiş keder imiş tez geçer
Gam yeter elbette bir bâd eser
Mey akar mehveşdeki naz geçer.
Güfte: Behçet Kemâl ÇAĞLAR

Makam: Karcığar
Beste: Cevdet ÇAĞLA
Güfte: Niyâzi GÜLER-Behçet Kemâl ÇAĞLAR

İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ
ARAŞTIRMA ve UYGULAMA TOPLULUĞU
Yöneten (Şef): Dr. Murat Salim TOKAÇ

(CAN VEREN PERVANELER-2008)

Daha fazla videoya gözat

Daha fazla videoya gözat