5 yıl önce

İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA TOPLULUĞU - Rûhumda Bahar Açtı Onun Bülbülü Sendin

Nafi Tuncer
RÛHUMDA BAHAR AÇTI ONUN BÜLBÜLÜ SENDİN
Rûhumda bahar açtı onun bülbülü sendin
Her gün bana bir taze çiçek neş'esi verdin
Gönlümde açan goncelerin şen gülü sendin
Her gün bana bir taze çiçek neş'esi verdin.
Makam: Ferahnâk
Beste: Artaki CANDAN
Güfte: Y.Sinan OZAN

(CAN VEREN PERVÂNELER-2008)

Daha fazla videoya gözat

Daha fazla videoya gözat