5 yıl önce

İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ ARAŞTIRMA ve UYGULAMA TOPLULUĞU - Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen

Nafi Tuncer
ERİŞTİ NEV-BAHAR EYYÂMI AÇILDI GÜL-İ GÜLŞEN
Erişti nev-bahar eyyâmı açıldı gül-i gülşen
Çerağan vakti geldi lâle-zarın didesi rûşen
Çemenler döndü rûy-i yâre reng-i lâle vü gülden
Çerağan vakti geldi lâle-zarın didesi rûşen

Açıldı dilberin ruhsarı gibi lâleler güller
Yakıştı zülf-i huban veş zemine saçlı sünbüller
Nevâsaz olmada bin şevk ile âşufte bülbüller
Çerağan vakti geldi lâle-zarın didesi rûşen
Makam: Nihâvend
Beste: Arif Sâmi TOKER
Güfte: NEDÎM

(CAN VEREN PERVÂNELER-2008)

Daha fazla videoya gözat

Daha fazla videoya gözat