7 yıl önce

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU-Bir Gün O Güzel Şâd Edecek Rûhumu Sandım

Nafi Tuncer
BİR GÜN O GÜZEL ŞÂD EDECEK RÛHUMU SANDIM
Bir gün o güzel şâd edecek rûhumu sandım
Sâkin geceler pûsi-şi hicrânını andım
Aşkın ezelî olduğuna sonra inandım
Sâkin geceler pûsi-şi hicrânını andım

Makam: Nihâvend
Beste: Mûsa SÜREYYÂ BEY
Güfte: ?

(KLASİK TÜRK MÜZİĞİ-2008)
Yöneten (Şef): Hasan ESEN