6 yıl önce

KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU - Erişti Nev-Bahar Eyyâmı Açıldı Gül-i Gülşen

Nafi Tuncer
ERİŞTİ NEV-BAHAR EYYÂMI AÇILDI GÜL-İ GÜLŞEN
Erişti nev-bahar eyyâmı, açıldı gül-i gülşen
Çerâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen
Çemenler döndü rûy-i yâre reng-i lâle vü gülden
Çerâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen

Açıldı dilberin ruhsârı gibi lâleler güller
Yakıştı zülf-i hûban-veş zemîne saçlıldı sünbüller
Nevâsâz olmada bin şevk ile âşüfte bülbüller
Çerâğan vakti geldi lâlezârın dîdesi rûşen.
Makam: Nihâvend
Beste: Ârif Sâmi TOKER
Güfte: NEDİM

SES SANATKÂRLARI:
Murat IRKILATA, Derya BOZKURT, Meltem SEYFELİOĞLU, Rengin UYAR KÖKTEN, Hülya MUTLU, Ceyda OKAN, Ecehan ALKAN, Alper DİLER, Oktay CANTÜRK, Berrin ŞENAY ERSOY, Sefer KARABÜK, Özlem KARAAĞAÇ, Coşkun AÇIKGÖZ, Egecan ŞEREFOĞLU, Kenan Baran POLAT, Semra KARAKUŞ, Mehmet ENGÜRLÜ (Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müd. TSM Korosu Elemanı), Nilgün DORUK (Sunucu)

(KLASİK TÜRK MÜZİĞİ-2008)
Yöneten (Şef): Cemile KARABULUT UNCU

Daha fazla videoya gözat

Daha fazla videoya gözat