7 yıl önce

HİCAZ SİRTO Oyun Havası Sultan Abdülaziz Enstrümantal Fon Müzik Piyano Solo Piano Sound Resital Sultanları Aziz Padişah Usül Yürük Klasikler Bestekarlar Sultani Padişah Sirto Için Türkçe Sözlük Anlamı Hakkında Birinci Aziziye Marşı Anlam Türk Müziği Bir

Bestekar Türk Osmanlı Hanedanları - Osmanlı Devleti Sarayı Müzikleri
Genç Piyanist Güneş "HİCAZ SİRTO Oyun Havası " Eserini Piyano ile Solo çaldı.
Arka Perde Sinevizyon ile Abdülhamit han Eserlerinden Görüntüler Eşlik etti.
Osmanlı Sarayı Müziği Besteleri Piyano Solo Serisi: 9
Genç Osmanlı Piyanist Beğeni, Destek ve Güzel Yorumlarınızı Bekler.
HİCAZ SİRTO Oyun Havası ve Sultan Abdulaziz Eseri Hakkında Bilgi
Hicaz Sirto - Beste: Sultan Abdülaziz
Makam: Hicaz - Usûl: Sofyan
İcra edenler: Kuyruklu piyano Solo
6 HİCAZ SİRTO Oyun Havası Beste: Sultan Abdülaziz Bestekar Osmanlı Padişahları Enstrümantal Fom Müzik Sultanları Aziz Padişah Usül
HİCAZ SİRTO Oyun Havası Sultan Abdülaziz Enstrümantal Fon Müzik Piyano Solo Piano Sound Resital Sultanları Aziz Padişah Usül Yürük Klasikler Bestekarlar Sultan
Sultan Abdulaziz Osmanlı'da Abdülaziz döneminde Batı'yla iyi ilişkiler kurulmasına özellikle dikkat edildi. Tanzimat Fermanı ile Osmanlı'nın girdiği Batılılaşma süreci bu dönemde de devam etti. Ülke genelinde yeni vilâyetler ilân edildi ve İstanbul Üniversitesi Fransız Eğitim sistemi örnek alınarak tekrar düzenlendi. Doğu Ekspres'in bir durağı olan Sirkeci Garı'nın temelleri Abdülaziz döneminde atılmıştır. Abdülaziz'in 15 senelik hükümdarlığı boyunca yaptığı bazı yenilikler şunlardır;

Osmanlı'da ilk kez posta pulu basıldı 1863. Bank-ı Osmani-i Şahane (Osmanlı bankası) açıldı 1863. Osmanlı donanmasına ilk zırhlı savaş gemisi katıldı 1864 Osmanlı donanması döneminin en büyük 4. donanması oldu Vilayet nizamnamesi ile yeni idari yapı ve bunun uygulanmasıyla meclisler oluşturuldu 1864 Mekteb-i Sanayi (Sanayi okulu) açıldı 1865 Darü'l Fünun faaliyete geçti 1868 Mekteb-i Sultani açıldı 1868 Divan-ı Ahkam-ı Adliye (Yargıtay) kuruldu (Meclis-i Ahkam-ı Adliye'nin bölünmesiyle) 1868 Şuray-ı Devlet (Danıştay-Yasama) kuruldu (Meclis-i Ahkam-ı Adliye'nin bölünmesiyle) 1868 Mecelle yayınlandı Dar'ül Muallimat (Kız Öğretmen Okulu) açıldı 1870 Belediyeye bağlı ilk modern İtfaiye teşkilâtı kuruldu.
Genç Piyanist Güneş GGYY Müzisyen. Harika Piano Piyanolar Müzik Nota Düzenleme Pianist Türkü Şarkı Film Türk Halk Sanat Müziği. Genc Osmanlı Müzikleri