പ്രതിഷ്ഠ ചടങ്ങിനെ പ്രശംസിച്ചതിൽ വിശദീകരണവുമായി ശശി തരൂർ

  • 5 months ago
Shashi Tharoor explains why he praised the dedication ceremony on the land where the Babri Masjid was demolished

Recommended