பாதாமில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள் | Almond Health Benefits in Tamil | Badam Paruppu Benefits in Tamil

  • 9 months ago
Health Tips in Tamil | நலம் நலமறிய ஆவல் - Almond Health Benefits in Tamil | Badam Health Benefits in Tamil

சர்க்கரை நோயாளிகள் பருப்பு வகைகள் சாப்பிடலாமா? அதிலும் பாதாம் பருப்பை சாப்பிடலாமா? என்பதில் சந்தேகம் நிலவியபடியே உள்ளது.

Do you know the Health Benefits in Almond and Almonds are very beneficial for diabetics


The Video Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of your physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition

#Almond
#Badam
#HealthTipsTamil

~PR.54~ED.68~HT.74~

Recommended