2 năm trước

Come Out - LGBT Việt Nam Live Stream

Come Out - Bước Ra Ánh Sáng
Come Out - Bước Ra Ánh Sáng
Hú hồn chim én liệng bay, ơn Trời cuối cùng thì Phạm Phương cũng đã chính thức ghé thăm livesteam "Real Life" rồi đây!

Không biết Phạm Phương sẽ nói gì ta??? Đặt câu hỏi ngay...

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video