Genshin Impact | Nhiệm Vụ Ma Thần - Ngôi Sao Đang Đến ( Chương 1 - Màn 3 ) - Bảo Vệ Máy Guizhong

  • 4 năm trước
Tại quán "Ba Cốc Say Mèm", sứ giả thần bí Ganyu xuất hiện và tự xưng là người được Ningguang ủy thác mời bạn đến cung điện trên không Quần Ngọc Các để nói chuyện.

Vì vậy, bạn và Paimon đã đến Thiên Hoành Sơn để có thể nhìn thấy Quần Ngọc Các...

Tại sao sứ giả của Quần Ngọc Các lại đến? Rốt cuộc chân tướng của sự việc Nham Vương Đế Quân chết là gì? Sự hỗn loạn này đang che giấu dã tâm của kẻ nào? Sau khi mọi thứ lắng xuống, hành trình của bạn sẽ đi về đâu...

Đăng ký kênh: https://www.youtube.com/c/JiMiChannelUK?sub_confirmation=1
Facebook:

#JimiGame #JiGame #Genshin_Impact

Được khuyến cáo