Nhiệm vụ thế giới "Thiên Nham Ngàn Năm" | Genshin Impact

  • 2 years ago
Video ghi lại quá trình GameLandVN hoàn thành nhiệm vụ "Thiên Nham Ngàn Năm" tại Vực Đá Sâu, Liyue và một vài gợi ý cho bạn nào đang bị mắc kẹt ở nhiệm vụ này.

➤ Nội dung nhiệm vụ: Dựa vào câu chuyện lưu truyền ở Vực Đá Sâu, tìm được sáu loại cống phẩm để hiến tế trước bia đá, không chừng có thể nhận được "kho báu của Thiên Nham Quân"...

➤ Vị trí các cống phẩm:
04:25 - Nón Phù Hộ
06:24 - Ly Ăn Mừng
16:54 - Lông Vũ Bay Cao
24:06 - Thương Chiến Binh
29:44 - Hoa Trông Rộng
33:34 - Đồng Hồ Thời Gian