2 years ago

Enho vs Terutsuyoshi - Aki 2020, Makuuchi - Day 14

MISELET Sumo