4 years ago

Enho vs Meisei - Aki 2019, Makuuchi - Day 2

MISELET Sumo