Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Xem toàn màn hình
4 năm trước

Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Quyết Tâm như những con khỉ Trường Sơn đực mặt ra nghe dân THỦ THIÊM chửi!!! ha ha.Quá đã!!! Làm sao bọn cầm quyền có thể trả lời những câu hỏi xác đáng của dân đây???

TV256
Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Quyết Tâm như những con khỉ Trường Sơn đực mặt ra nghe dân THỦ THIÊM chửi!!! ha ha.Quá đã!!! Làm sao bọn cầm quyền có thể trả lời những câu hỏi xác đáng của dân đây???

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video