Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Quyết Tâm như những con khỉ Trường Sơn đực mặt ra nghe dân THỦ THIÊM chửi!!! ha ha.Quá đã!!! Làm sao bọn cầm quyền có thể trả lời những câu hỏi xác đáng của dân đây???

5 năm trước
Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Thị Quyết Tâm như những con khỉ Trường Sơn đực mặt ra nghe dân THỦ THIÊM chửi!!! ha ha.Quá đã!!! Làm sao bọn cầm quyền có thể trả lời những câu hỏi xác đáng của dân đây???

Được khuyến cáo