4 năm trước

Nguyễn Thùy Dương kể lại giây phút ném giầy vào mặt bà Chủ tịch UBND thành phố, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm

TV256
Nguyễn Thùy Dương kể lại giây phút ném giầy vào mặt bà Chủ tịch UBND thành phố, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm

Duyệt thêm video

Duyệt thêm video