[Karaoke] NẾU MỘT NGÀY - Khánh Băng (Giọng Nam: F#m)

6 năm trước
[Karaoke] NẾU MỘT NGÀY
Sáng tác: Khánh Băng
(Giọng Nam: F#m)

Duyệt thêm video