7 yıl önce

Sultan 3.Selim Han HÜSEYNİ SAZ SEMAİSİ Osmanlı Musikisi En Güzel SAZ ESERLERİ Not Fasıl Peşrev Peşrevi Neyzen Türk Klasikleri Eserleri Piyano Solo Solist Devleti Sarayı Sultanı Hanedan Musiki Padişah Üçüncü Yayın 3 Bestekar Padişah Sultanı Marş Musikisi

Hüseyni Saz Semaisi Bestekarı: Sultan 3. Selim Han Muhteşem Klasik Osmanlı Saz Eserleri
Bestekar Türk Osmanlı Hanedanları - Osmanlı Devleti Sarayı Müzikleri
Genç Piyanist , " 3.Selim " Eserini Piyano ile Solo çaldı.
Osmanlı Sarayı Müziği Besteleri Piyano Solo Serisi: 8
Çok sevilen Musikileri Solo Piyano ve Dinleyince Umarım Güzel Bulursunuz,
Genç Osmanlı Piyanist Beğeni, Destek ve Güzel Yorumlarınızı Bekler.
Hüseyni Saz Semaisi ve Osmanlı Sultanı Üçüncü Selim Han Eseri Hakkında Bilgi
III. Selim bestelediği eserlerin tenkide şayan olup olmadığını öğrenmekten pekziyade memnun olurmuş. Düşünülecek olursa mutlakiyetin ve istibdadın hüküm sürdüğü o devirlerde, hükümdar olan bir adamın eserlerinin bendeleri tarafından neşredilmesini istemesinden tabîi bir şey olamaz. Halbuki III. Selim katiyyen böyle düşünmez, eserleri okundukça etrafındaki mûsikîşinasların bîtaraf olarak mütala ve tenkidlerini bekler, hattâ bu hususta dalkavukluğa pek sıkılırmış .Padişah, Şevk-u Tarab makamında ve zencir usûlündeki beste'sinin zemin kısmında, hânelerin fahte usûlü ile nihayetinde asma bir karar verdikten sonra,çenber usûlü ile yeni bir melodik devreye başlamıştı. Bu durum ise zencir usûlünün kaidelerine hatırı sayılır derede aykırı idi. sual sorulunca, bu aykırılık ve yanlışlık için ne cevap vereceklerini düşünen mûsikîşinaslar, bir türlü hatâyı işaret etmeye kendilerinde cesaret bulamazlar. Nihayet o gece Şevk-ü Tarab faslının terennümü irâde edilir.Hanende ve sazendeler pür heyecan fasıla başlarlar. Beste okunur okunmaz, III.Selim durmalarını işaret eder. Zaten beklenmekte olan sual sorulur.
I. Napolyon, İmparatorluğunu İlân Etmiş, O Zamanlar Bir Osmanlı Vilâyeti Olan mısır'a Göz Dikerek Kısa Süre Sonra İşgal Etmişti. Felâketler Birbirini İzliyordu.Sarayda Mahpus Bulunan IV. Murad
Piyano Düzenleme, Piano, Türk Müziği, Piyano Türküler, Piyano ,En Güzel Şarkılar, Piyano Müzikleri, En iyi,

Daha fazla videoya gözat

Daha fazla videoya gözat