Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Borussia Dortmund

9 giờ trước

3e j. - Dortmund rattrapé par Heidenheim après avoir mené 2-0

Beinsports-FR
Beinsports-FR
Alors qu'il menait 2-0 en 15 minutes avec les réalisations de Brandt et Can, le Borussia Dortmund a coulé en seconde période pour finalement concéder le match nul (2-2) contre Heidenheim ce vendredi.
Xem thêm về