Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Thất nghiệp

Xem toàn màn hình
Hôm kia|227 lượt xem

Chamber Of Commerce Seeks End To Weekly Jobless Aid As Hiring Stalls

Newsy
Newsy
The group believes the Biden administration's $300 enhanced weekly unemployment benefits are incentivizing some people to not search for work.
Xem thêm về