Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
Xem toàn màn hình
10 giờ trước|71 lượt xem

‘QAnon Rep’ Marjorie Taylor Greene’s ‘loony lies’ are ‘CANCER for GOP’

TOMORROW
TOMORROW
‘QAnon Rep’ Marjorie Taylor Greene’s ‘loony lies’ are ‘CANCER for GOP’
Xem thêm về