Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Recep Tayyip Erdoğan

5 ngày trước

Erdogan, Netanhayu meet in UN General Assembly

PTVPhilippines
PTVPhilippines
Erdogan, Netanhayu meet in UN General Assembly