Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Eurovision Song Contest 2021

Xem toàn màn hình
tháng trước

Måneskin ne regrette pas l’Eurovision 2021 malgré les polémiques

LeHuffPost
LeHuffPost
Le 22 mai dernier, le groupe de rock Måneskin donnait la victoire à l’Italie lors de l’Eurovision 2021 devant la France et la Suisse. Au micro du HuffPost, ils balaient les polémiques, estimant que "la victoire vaut beaucoup plus".
Đã thêm

2 tháng trước