Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Stewart Rhodes

4 tháng trước

Assaut du Capitole : 18 ans de prison pour le chef d'une milice d'extrême-droite

euronews (en français)
euronews (en français)
L'Américain Stewart Rhodes écope de la plus lourde peine prononcée jusqu'à maintenant pour l'émeute du 6 janvier 2021.