Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Gwyneth Paltrow

4 ngày trước

Gwyneth Paltrow overjoyed daughter Apple is back from college

BANG Showbiz
BANG Showbiz
After admitting she felt “not very well” about the prospect of being left with an empty nest, Gwyneth Paltrow has said she is overjoyed her daughter Apple is back from college.
Đã thêm

3 tuần trước