Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Justin Bieber

Xem toàn màn hình
5 ngày trước

Justin Bieber admits it was 'so good' being back on stage following recent health issues

BANG Showbiz
BANG Showbiz
Justin Bieber admitted it was "so good" to be back on stage as he performed at a festival in Italy over the weekend, the first show since his recent health issues.
Xem thêm về