Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Derek Hough

3 tháng trước

Derek Hough Wanted Hayley Erbert 'to Be Wowed' –– All About Her Rare and Flawless Engagement R - 1br

1BN
1BN
Derek Hough worked with Chau Lui, co-owner of Paris Jewellers, to design the "extraordinary and rare" custom diamond engagement ring he used to propose to fiancée Hayley Erbert.

VIEW MORE : https://bit.ly/1breakingnews