Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Tulsi Gabbard

Xem toàn màn hình

Tulsi Gabbard Confronts Joy Behar on The View

The Young Turks
The Young Turks
13 ngày trước|603 lượt xem
Things got heated between Tulsi Gabbard and Joy Behar on The View. Ana Kasparian, John Iadarola, and Dan Evans-Nakamura, hosts of The Young Turks, break it down. MORE TYT: https://tyt.com/trial

Read more here:...