Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Đảng Dân chủ (Hoa Kỳ)

12 giờ trước

Democrats clash over health care at 2020 debate

Metatube
Metatube
Frontrunner Joe Biden embraced Obamacare and challenged Elizabeth Warren's plan for Medicare for All while Julian Castro attacked Biden on the issue.
Đã thêm

1 ngày trước