Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Taylor Swift

Xem toàn màn hình
Hôm kia

Taylor Swift Opens Up About Directing ‘All Too Well’ At the Tribeca Film Festival | THR News

The Hollywood Reporter
The Hollywood Reporter
The superstar singer-songwriter opened up about the process of making her short film, 'All Too Well,' in a discussion with director Mike Mills and was joined by surprise guests Sadie Sink and Dylan O'Brien at the 2022 Tribeca Festival.
Xem thêm về