Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Searchlight Pictures

3 ngày trước

THE MENU | Official Trailer | Searchlight Pictures

Hipertextual
Hipertextual
A couple (Anya Taylor-Joy and Nicholas Hoult) travels to a coastal island to eat at an exclusive restaurant where the chef (Ralph Fiennes) has prepared a lavish menu, with some shocking surprises.

Cast: Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult, Ralph Fiennes, John Leguizamo, Judith Light, Hong Chau