Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Elijah Cummings

Xem toàn màn hình
5 tháng trước|0 lượt xem

The Leadership Legacy of Elijah Cummings

BINGE NETWORKS
BINGE NETWORKS
Listen to the full episode here
https://transleadership.com/the-leadership-legacy-of-elijah-cummings/

As a child, Elijah Cummings was told by a school counselor, “You are too slow, a poor speaker, and you will never become a lawyer.” Yes, he was able to overcome the naysayers and other major challenges to become a great leader. Not letting the naysayers define you is one of seven profound insights Dr. Karen shares in this podcast. Click the play button to hear the rest of Dr. Karen’s insights and more about Elijah Cummings’ leadership.