Bạn có muốn xóa tất cả những tìm kiếm gần đây?

Tất cả các nội dung tìm kiếm gần đây sẽ bị xóa

Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Elijah Cummings

Xem toàn màn hình

Final respects paid to Elijah Cummings at his funeral

Al Jazeera English
Al Jazeera English
3 ngày trước|53 lượt xem
The congressman and civil rights leader was remembered as a champion of truth and civil rights.