Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Khalistan movement

Hôm kia

US charges Indian in plot to kill Khalistani Leader Gurpatwant Singh Pannun in New York

Punjab Spectrum
Punjab Spectrum
US charges Indian in plot to kill Khalistani Leader Gurpatwant Singh Pannun in New York
Đã thêm

2 tháng trước