Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Blue's Clues

Xem toàn màn hình
26 ngày trước

Why Steve of Blues Clues Had Us All in Tears

reportr
reportr
For the 25th anniversary of children’s show Blue's Clues, original host Steve Burns delivered a much-needed closure to his now-grown up audience 19 years since leaving the show.

How did he manage to make everyone cry?

Facebook: http://facebook.com/reportr.world
Twitter: http://twitter.com/reportrdotworld
Instagram: http://instagram.com/reportr.world