Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
Xem toàn màn hình
3 tháng trước|71 lượt xem

Pence UNLEASHES on Jon Ossoff and Rev. Raphael Warnock

TOMORROW
TOMORROW
Pence UNLEASHES on Jon Ossoff and Rev. Raphael Warnock
Xem thêm về
Đã thêm

3 tháng trước