Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
Xem toàn màn hình
2 tháng trước|346 lượt xem

US Vice President Mike Pence receives COVID-19 vaccine

euronews (in English)
euronews (in English)
Vice President Mike Pence was vaccinated for COVID-19 on Friday in a live-television event aimed at reassuring Americans the vaccine is safe.
Đã thêm

1 tháng trước