Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
Xem toàn màn hình
29 ngày trước|23 lượt xem

'A dark day -' US VP Mike Pence condemns violence at Capitol Hill

TOP 10 STUDIO
TOP 10 STUDIO
'A dark day -' US VP Mike Pence condemns violence at Capitol Hill
Đã thêm

3 tuần trước