Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Mike Pence

Xem toàn màn hình
16 giờ trước|1 lượt xem

Vice President Pence Wants To Meet With "Hero" Capitol Police Officer

Newsy
Newsy
A bipartisan group of lawmakers wants to award Goodman a Congressional gold medal.