Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Ấn Độ

32 phút trước

Rama Ekadashi 2023: Date, Shubh Muhurat, Parana Time, Puja Rituals, Significance Of The Festival

LatestLY
LatestLY
India Observes Rama Ekadashi, A Hindu Festival, With Great Devotion Every Year. Rama Ekadashi Will Be Celebrated On November 9. It Is The Ekadashi That Occurs In The Krishna Paksha Of The Kartik Month. Worshipping Lord Vishnu And Goddess Lakshmi On This Day Is Deemed Auspicious As Per Religious Traditions. On This Day, Believers Who Follow A Fast Are Said To Be Blessed By The Gods & Have All Of Their Wishes Granted.
Xem thêm về