Tìm kiếm
Thư viện
Đăng nhập
Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi
Xem toàn màn hình
2 tháng trước|14K lượt xem

George Clooney : Son manoir ravagé par la tempête Christoph, les gros dégâts en images

Purepeople
Purepeople
Xem thêm về
Đã thêm

2 tháng trước