Dailymotion không chọn video xuất hiện trên trang Chủ đề một cách thủ công, chúng được một thuật toán tạo ra. Nếu bạn cho rằng một video nằm trong một Chủ đề không phù hợp, hãy báo cáo với chúng tôi

Donald Trump

5 giờ trước

Former US Vice President Mike Pence submits papers to launch 2024 presidential bid

euronews (in English)
euronews (in English)
Pence will challenge his former boss Donald Trump, who is the clear Republican frontrunner so far.
Đã thêm

1 tuần trước